Zakres Usług

Konsultacje pediatryczne

Konsultacje pediatryczne to spotkania lekarskie, podczas których lekarz pediatra przeprowadza ocenę zdrowia dziecka oraz udziela porad dotyczących jego rozwoju, zdrowia i dobrostanu. Celem tych konsultacji jest kompleksowa ocena zdrowia dziecka oraz udzielenie wsparcia rodzicom w dbaniu o zdrowie i rozwój swojego dziecka.

Podczas konsultacji pediatrycznej lekarz przeprowadza wywiad medyczny, aby uzyskać informacje na temat przebiegu ciąży, porodu oraz historii zdrowotnej dziecka, w tym objawów, które obserwują rodzice oraz przebytej chorobie. Następnie przeprowadza badanie fizykalne, oceniając rozwój fizyczny, parametry wzrostu i wagi, stan skóry, układ oddechowy, sercowo-naczyniowy, pokarmowy oraz neurologiczny dziecka.

Lekarz pediatra może również zlecić dodatkowe badania diagnostyczne, takie jak badania krwi, moczu, obrazowe czy inne specjalistyczne testy, aby potwierdzić lub wykluczyć podejrzenia dotyczące zdrowia dziecka. Na podstawie zebranych informacji lekarz udziela porad dotyczących żywienia, pielęgnacji, rozwoju i zdrowia dziecka oraz podejmuje decyzje o ewentualnej dalszej opiece medycznej.

Konsultacje pediatryczne mogą także obejmować udzielanie porad dotyczących profilaktyki chorób, szczepień, monitorowania rozwoju dziecka oraz wsparcie rodziców w kwestiach związanych z wychowaniem i opieką nad dzieckiem. Dzięki tym spotkaniom rodzice otrzymują niezbędne informacje i wsparcie w dbaniu o zdrowie i rozwój swojego dziecka oraz mają możliwość zadawania pytań i wyjaśniania wszelkich wątpliwości związanych z opieką nad dzieckiem.

ZAKRES USŁUG :

 • Diagnozowanie leczenie i monitorowanie stanu zdrowia dziecka
 • Konsultowanie wyników badań laboratoryjnych
 • Rozpoznawanie chorób okresu niemowlęcego i dziecięcego
 • Rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych
 • Bilanse zdrowia dziecka
 • Weryfikacja kalendarza szczepień
SZYBKIE TESTY: 
 • COMBO 
 • COVID
 • GRYPA
 • ANGINA (STREP TEST)
 • SZYBKI POMIAR PARAMETRU INFEKCJI BAKTERYJNEJ CRP Z KROPLI KRWI

KONSULTACJE INTERNISTYCZNE

Konsultacje internistyczne to spotkania lekarskie, podczas których lekarz internista przeprowadza kompleksową ocenę zdrowia pacjenta dorosłego. Celem tych konsultacji jest diagnozowanie, leczenie oraz zapobieganie różnorodnym chorobom i schorzeniom wewnętrznym.

Podczas konsultacji internistycznych lekarz przeprowadza wywiad medyczny, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia pacjenta, przebiegu chorób przewlekłych, przyjmowanych leków oraz historii rodzinnej w kontekście chorób genetycznych. Następnie przeprowadza badanie fizykalne, oceniając stan ogólny pacjenta, parametry życiowe, układ oddechowy, sercowo-naczyniowy, pokarmowy, nerwowy oraz inne istotne dla danego przypadku.

Na podstawie zebranych informacji lekarz internista może zlecić dodatkowe badania diagnostyczne, takie jak badania krwi, moczu, obrazowe czy inne specjalistyczne testy, aby potwierdzić lub wykluczyć podejrzenia dotyczące stanu zdrowia pacjenta. Po otrzymaniu wyników badań lekarz dokonuje analizy i interpretacji, a następnie opracowuje plan leczenia i dalszej diagnostyki.

Konsultacje internistyczne mogą również obejmować udzielanie porad dotyczących zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób, leczenia przewlekłych schorzeń, a także zarządzania stanami chorobowymi i koordynowania opieki między innymi specjalistami. Dzięki tym spotkaniom pacjenci otrzymują wszechstronną opiekę medyczną oraz wsparcie w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia.

 

LECZONE CHOROBY:

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Osteoporoza
 • Choroba wrzodowa
 • Infekcje dróg moczowych
 • Infekcje dróg oddechowych
 • Anemia

 

SZYBKIE TESTY : 

 • COMBO , 
 • COVID, 
 • GRYPA, 
 • ANGINA (STREP TEST)

KONSULTACJE KARDIOLOGICZNE

Konsultacje kardiologiczne to spotkania lekarskie, podczas których lekarz kardiolog przeprowadza ocenę zdrowia serca pacjenta oraz diagnozuje, leczy i zapobiega różnorodnym chorobom i schorzeniom sercowo-naczyniowym. Celem tych konsultacji jest kompleksowa ocena stanu zdrowia serca oraz opracowanie odpowiedniego planu leczenia i monitorowania dla pacjenta.

Podczas konsultacji kardiologicznych lekarz przeprowadza wywiad medyczny, aby uzyskać informacje na temat historii chorób sercowo-naczyniowych pacjenta, objawów, które obserwuje oraz czynników ryzyka, takich jak palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom cholesterolu czy cukrzyca. Następnie przeprowadza badanie fizykalne, które obejmuje ocenę parametrów życiowych, osłuchiwanie serca i naczyń krwionośnych oraz inne istotne dla serca aspekty badania.

Jeśli to konieczne, lekarz może zlecić dodatkowe badania diagnostyczne, takie jak elektrokardiogram (EKG), echokardiografia, test wysiłkowy, czy badania laboratoryjne, aby potwierdzić lub wykluczyć podejrzenia dotyczące stanu zdrowia serca pacjenta. Na podstawie zebranych informacji lekarz dokonuje analizy i interpretacji wyników, a następnie opracowuje plan leczenia, który może obejmować zmiany w stylu życia, leczenie farmakologiczne, czy rehabilitację kardiologiczną.

Konsultacje kardiologiczne mogą także obejmować udzielanie porad dotyczących profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, monitorowania stanu zdrowia serca oraz edukacji pacjenta na temat zdrowego stylu życia, w tym prawidłowego odżywiania, regularnej aktywności fizycznej i unikania czynników ryzyka. Dzięki tym spotkaniom pacjenci otrzymują wsparcie w utrzymaniu zdrowia serca oraz redukcji ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

LECZONE CHOROBY:

 • Niewydolność serca
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Zaburzenia lipidowe

BADANIE EKG wraz z interpretacją wyniku

KONSULTACJE NEONATOLOGICZNE

Konsultacje neonatologiczne to specjalistyczne spotkania lekarskie, podczas których lekarz neonatolog ocenia stan zdrowia noworodka oraz udziela porad dotyczących opieki nad niemowlęciem.

Podczas konsultacji neonatologicznych lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad medyczny z rodzicami, aby uzyskać informacje na temat przebiegu ciąży, porodu oraz stanu zdrowia noworodka od momentu narodzin. Następnie dokonuje kompleksowego badania fizykalnego, oceniając m.in. parametry wzrostu i rozwoju dziecka, stan skóry, układ oddechowy, sercowo-naczyniowy, pokarmowy oraz neurologiczny.

Lekarz neonatolog może również zlecić dodatkowe badania diagnostyczne, takie jak badania krwi, moczu czy badania obrazowe, jeśli istnieją podejrzenia lub konieczność potwierdzenia jakichś schorzeń. Na podstawie zebranych informacji i wyników badań lekarz udziela porad dotyczących pielęgnacji i żywienia noworodka, monitorowania jego stanu zdrowia oraz podejmuje decyzje o ewentualnej dalszej opiece medycznej.

Konsultacje neonatologiczne są również okazją do odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości rodziców dotyczących zdrowia i rozwoju ich dziecka oraz udzielenia wsparcia i porad w kwestiach związanych z opieką nad noworodkiem. Dzięki tym spotkaniom rodzice mogą otrzymać niezbędne informacje i wsparcie w opiece nad swoim dzieckiem w okresie noworodkowym.

BADANIA OBRAZOWE USG DZIECIĘCE :

 • MÓZGOWIA
 • NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ
 • PŁUC
 • STAWÓW BIODROWYCH
 • ECHO SERCA

PRZEZSKÓRNY POMIAR POZIOMU BILIRUBINY Z INTERPRETACJĄ WYNIKU I ZALECENIAMI

POMIAR KONTROLNY POZIOMU PARAMETRU INFEKCJI BAKTERYJNEJ CRP

X