Nasz zespół

Witamy w naszym zespole lekarzy, gdzie z połączenia pasji, wiedzy i wieloletniego doświadczenia tworzymy środowisko opieki medycznej dostosowanej do unikalnych potrzeb dzieci i dorosłych. Nasz zespół składa się z wyjątkowych specjalistów, którzy dedykują się kompleksowej opiece nad najmłodszymi pacjentami oraz ich rodzinami.

Dorota Frankowska pediatra Prokids And Family Care Kraków .jpg

Lek. Dorota Frankowska

PEDIATRA, LEKARZ RODZINNY

Dr Dorota Frankowska to nie tylko lekarz, ale również zaufany sojusznik rodziców w dbaniu o zdrowie ich dzieci bez nadmiernej eskalacji leczenia. Posiada bogate doświadczenie w pediatrii, oferując wszechstronną opiekę począwszy od niemowlęctwa po okres dorastania. Jej podejście jest oparte na empatii, a każda wizyta jest szansą na zbudowanie trwałego i pozytywnego stosunku z pacjentem i jego rodziną.

Pediatra z wieloletnim doświadczeniem ambulatoryjnym specjalizujący się w opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, o bogatym doświadczeniu w pracy z ponad 3 tysiącami małych pacjentów w kierowanej przez panią Doktor przychodni lekarskiej. Swoją praktyką obejmuje szeroki zakres działań, począwszy od rutynowych wizyt kontrolnych i szczepień, poprzez diagnozowanie i leczenie różnorodnych schorzeń dziecięcych, aż po udzielanie porad rodzicom dotyczących rozwoju dziecka, żywienia czy profilaktyki zdrowotnej. Lekarz cechujący się głęboką znajomością etapów rozwoju dziecka oraz typowych problemów zdrowotnych występujących w różnych fazach życia dziecka.  Doświadczenie pozwala pani Doktor szybko i skutecznie diagnozować schorzenia oraz trafnie dobierać strategie leczenia, uwzględniając indywidualne potrzeby i charakterystykę pacjenta.

Dr Anna Dobosz Prokids and family care Kraków

Lek. Anna Dobosz

KARDIOLOG (osoby dorosłe)

Specjalista w dziedzinie kardiologii, angażuje się w diagnostykę i leczenie chorób serca i układu krążenia.  Praktykę opiera na sprawdzonych badaniach i standardach opieki, przy jednoczesnym skupieniu na indywidualnych potrzebach każdego pacjenta.

Pani Doktor posiada bogate doświadczenie w diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu chorobom serca oraz układu krążenia. Swoją praktyką obejmuje szeroki zakres działań, począwszy od rutynowych badań kardiologicznych, aż po kompleksową diagnostykę zaawansowanych chorób serca. Wykazuje się głęboką znajomością anatomii, fizjologii i patologii serca oraz naczyń krwionośnych, co pozwala trafnie diagnozować schorzenia i stosować odpowiednie strategie terapeutyczne. Posiada zaawansowane umiejętności interpretacji wyników badań diagnostycznych, które przyczyniają się do skutecznej oceny stanu zdrowia serca pacjentów.

Justyna Zaborowska

Lek. Justyna Zaborowska

INTERNISTA

Internista w naszym zespole, Dr Justyna Zaborowska, jest ekspertem w medycynie wewnętrznej dostosowanej do potrzeb dorosłych. Swoim podejściem obejmuje holistyczną opiekę, uwzględniającą zarówno fizyczne, jak i psychospołeczne aspekty zdrowia.

Dr Justyna to wysoko wykwalifikowany specjalista medyczny, który zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem szerokiemu spektrum chorób u dorosłych pacjentów. Posiada zaawansowaną kliniczną wiedzę z zakresu medycyny wewnętrznej oraz umiejętności w diagnozowaniu schorzeń narządów wewnętrznych, takich jak serce, płuca, jelita, naczynia krwionośne czy układ hormonalny.

Głównym celem pani Doktor jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla pacjentów dorosłych, w tym diagnozowanie schorzeń, prowadzenie leczenia farmakologicznego, zalecanie odpowiednich procedur diagnostycznych oraz edukowanie pacjentów na temat zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób.

Karolina Polak-Kokoszka prokids-krakow

Lek. Karolina Polak-Kokoszka

DERMATOLOG, DERMATOLOG DZIECIĘCY

Pani Doktor z wyróżnieniem ukończyła Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, tytuł lekarza uzyskała w 2016 roku.

Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach.

Aktualnie (na dzień 6.06.2024 r.) odbywa specjalizację w dziedzinie dermatologii i wenerologii w Oddziale Klinicznym Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie prowadzi również zajęcia dla studentów
School of Medicine in English Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Egzamin specjalizacyjny zdała z wyróżnieniem w 2023r.
Regularnie uczestniczy w szkoleniach i kongresach poszerzając swoją wiedzę i umiejętności.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) oraz International Dermoscopy Society (IDS).

W codziennej pracy stara się traktować każdego Pacjenta indywidualnie i życzliwie, stosując holistyczną wizję medycyny.

joanna pietras prokids kraków

Lek. Joanna Pietras

SPECJALISTA NEONATOLOG, CERTYFIKOWANY ULTRASONOGRAFISTA

Doktor Joanna wykonuje badania USG mózgu, jamy brzusznej, stawów biodrowych, echo serca, u dzieci do 12 miesiąca życia.

  • Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Specjalista Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.
  • Konsultant ultrasonografista w Oddziałach Neonatologicznych Centrum Medycznego Ujastek.
  • Lekarz konsultujący noworodki w zakresie USG w Szpitalu Położniczym na ul. Siemieradzkiego w Krakowie.
  • Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie pediatrii.
  • Posiada certyfikat badań echokardiograficznych i wykrywania wad serca POLKARD.
  • Ukończyła kurs badania stawów biodrowych metodą Grafa.
  • Stypendystka ( 2010 r.) w Royal Prince Alfred Hospital w Sydney w Australii (diagnostyka serca noworodków i niemowląt).
  • Prowadzi specjalistyczne kursy echokardiografii i USG noworodka dla lekarzy neonatologów

 

chirurg mateusz kózka

Lek. Mateusz Kózka

CHIRURG/ CHIRURG NACZYNIOWY

Specjalista chirurg naczyniowy konsultuje oraz wykonuje USG żył kończyn dolnych oraz USG tętnic kończyn dolnych.

Pan Doktor jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po stażu w Szpitalu Uniwersyteckim rozpoczął specjalizację z chirurgii naczyniowej zdając egzamin specjalizacyjny.

Aktualnie pracuje w Wojewódzkim Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Angiologii z Pododdziałem Terapii Wewnątrznaczyniowej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie.
 
Zainteresowania zawodowe koncentruje na zagadnieniach związanych z chorobami naczyń tętniczych i żylnych – miażdżycą, tętniakami, ostrymi i przewlekłymi niedokrwienieniami kończyn oraz przewlekłą niewydolnością żylna w tym również żylakami.
 
Poza leczeniem zabiegowym zajmuje się także diagnostyką ultrasonograficzną naczyń krwionośnych.
 
 
 
 
 

Lek. Joanna Budziaszek

PEDIATRA, NEONATOLOG Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka

Lekarz pediatra i neonatolog pracująca na oddziale intensywnej terapii noworodka to profesjonalistka o specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu w opiece nad noworodkami oraz niemowlętami. Posiada głęboką wiedzę zarówno z zakresu pediatrii, jak i neonatologii, co pozwala kompleksowo diagnozować i leczyć choroby oraz stany patologiczne u najmłodszych pacjentów. W swojej codziennej pracy jest odpowiedzialna za monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, wykonywanie niezbędnych badań diagnostycznych, interpretację wyników oraz stosowanie odpowiednich procedur leczniczych, w tym farmakoterapii, prowadzenia wentylacji mechanicznej czy prowadzenia resuscytacji noworodków.

Bogate doświadczenie kliniczne pozwala szeroko spojrzeć na dolegliwości  małego pacjenta podczas pracy pozaszpitalnej a umiejętność oceny ultrasonograficznej narządów wewnętrznych umożliwia pani Doktor dokładne przeanalizowanie zgłaszanych problemów zdrowotnych

Głównym celem pani Doktor jest zapewnienie opieki medycznej noworodkom i małym dzieciom, które wymagają specjalistycznej uwagi ze względu na różnorodne problemy zdrowotne, w tym wcześniactwo, wady rozwojowe czy infekcje.

Magdalena Stoksik Prokids and Family Care Kraków USG

Lek. Magdalena Stoksik

PEDIATRA, NEONATOLOG Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka

Dr Magdalena jest  wysoko wykwalifikowanym  Neonatologiem i  Pediatra specjalizującym się w opiece nad noworodkami oraz wykonującym badania ultrasonograficzne u najmłodszych pacjentów i dzieci starszych.  Głównym obszarem zainteresowań pani Doktor jest diagnostyka i monitorowanie stanu zdrowia noworodków, w tym wczesne wykrywanie ewentualnych wad wrodzonych, patologii rozwojowych czy powikłań po porodzie.

Posiadając obszerną wiedzę z zakresu neonatologii oraz umiejętności w obsłudze sprzętu ultrasonograficznego, neonatolog ultrasonografista jest w stanie przeprowadzać dokładne badania ultrasonograficzne, obejmujące np. ocenę struktur anatomicznych mózgowia, jamy brzusznej, płuc a także serca, stanu narządów wewnętrznych wraz z ocenę układu moczowego oraz układu pokarmowego.

Praca pani Doktor wymaga precyzji, cierpliwości oraz empatycznego podejścia do pacjentów i ich rodzin, zwłaszcza w przypadku noworodków, którzy mogą wymagać szczególnie delikatnego podejścia podczas wykonywania badań.

Lek. Marcin Frankowski

NEONATOLOG Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka

Lekarz neonatolog Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka wraz z Oddziałem Fizjologii Noworodka to specjalista, który zajmuje się opieką nad noworodkami wymagającymi specjalistycznej opieki medycznej, urodzonymi przedwcześnie a także noworodkami urodzonymi w fizjologicznym terminie porodu. Posiada wiedzę z zakresu opieki neonatologicznej oraz umiejętności w zakresie diagnozowania i leczenia chorób i powikłań u noworodków. Jego głównym celem jest zapewnienie najwyższej jakości opieki medycznej dla najmłodszych pacjentów, w tym monitorowanie ich stanu zdrowia, diagnozowanie problemów zdrowotnych oraz stosowanie odpowiednich procedur i leków w celu poprawy ich stanu zdrowia.

Lekarz specjalizujący się w ocenie ultrasonograficznej  patologii stawów biodrowych u noworodków. Wykorzystując techniki ultrasonograficzne do dokładnej oceny struktury i funkcji stawów biodrowych pan Doktor przeprowadza badania ultrasonograficzne, które pozwalają ocenić anatomię stawów, stopień ich dojrzałości oraz ewentualne nieprawidłowości, takie jak wiotkość stawów czy dysplazja stawu biodrowego. Współpraca ze specjalistami z dziedziny ortopedii czy fizjoterapii, pozwala zapewnić kompleksową opiekę medyczną dla najmłodszych pacjentów celem zapewnienia zdrowego rozwoju stawów biodrowych u dzieci oraz zapobiegania poważnym schorzeniom ortopedycznym.

Małgorzata Frankowska

Manager

Manager pełni kluczową rolę w przychodni medycznej, będąc pierwszym punktem
kontaktu da pacjentów.

Jest odpowiedzialna za obsługę administracyjną,
koordynacje wizyt oraz wsparcie dla personelu medycznego.
Jest osobą, która łączy kompetencje administracyjne z empatią i umiejętnością
obsługi pacjenta, odgrywając rolę w zapewnieniu płynności i wysokiej jakości usług
medycznych.

Zakres odpowiedzialności:
Rejestracja pacjentów na wizyty lekarskie, badania diagnostyczne i inne usługi medyczne.
Udzielanie informacji o godzinach pracy lekarzy, dostepnych usługach i procedurach przychodni.
Rozpatrywanie zapytań telefonicznych i mailowych oraz udzielanie odpowiedzi na
pytania pacjentów.
Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji pacjentów w systemie informatycznym.
Przygotowywanie i zarządzanie dokumentami medycznymi, w tym kartotekami,
wynikami badań oraz skierowaniami.
Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO).
Przyjmowanie i weryfikacja płatności za usługi medyczne.
Wystawianie rachunków i faktur.
Zarządzanie kalendarzem wizyt, koordynacja harmonogramów lekarzy i specjalistów.
Organizacja i zarządzanie korespondencją przychodni.
Współpraca z lekarzami, pielęgniarkami i innym personelem medycznym w celu
zapewnienia płynności operacyjnej.
– Pomoc w organizacji i przygotowywaniu gabinetów do wizyt pacjentów.

Wspólnie tworzymy zespół zobowiązany do zapewnienia najwyższej jakości opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych. Dążymy do tego, aby każdy otrzymał opiekę dostosowaną do swoich unikalnych potrzeb, a każda rodzina czuła się wsparciem i zrozumiana w procesie dbania o zdrowie swojego dziecka.

X